Carl-Göran Heidegren

Sverige

Carl-Göran Heidegren är professor i sociologi vid Lunds Universitet. Han har på annat förlag tidigare publicerat bland annat Antropologi, samhällsteori och politik (2002), Erkännande (2009), Ernst och Friedrich Jünger – Två bröder, ett århundrade (2011) och Tid. Sociologiska perspektiv (2014). På Bokförlaget Augusti är han aktuell med Preussiska anarkister (2016) och Livsmöjligheter (2019).

Titlar av Carl-Göran Heidegren

© Bokförlaget Augusti 2024