Livsmöjligheter

I boken undersöks två grundläggande livsmöjligheter. “Visa aldrig vem du verkligen är” och “Visa alltid vem du verkligen är”. Den första utsagan hänvisar till ett sätt att vara som innebär att man av skiftande anledningar och på olika sätt strävar efter att helt eller delvis dölja vem man verkligen är. Den andra hänvisar i sin tur till en livshållning som innebär att man under alla omständigheter och i alla sammanhang visar vem man verkligen är. Någonstans i spannet mellan dessa båda livsmöjligheter återfinns du och jag och alla andra som bemödar sig om att få någorlunda stil och fason på sina liv.

Recensioner:

»Smidigt och bildat rör sig [Heidegren] mellan olika fält där de sociologiska undersökningarna berör antropologi, historia, skönlitteratur och kunskapsteori … Det är svårt att inte bli starkt berörd av den samvaro som Livsmöjligheter erbjuder.«

Anna Victoria Hallberg, Axess


Sakprosa
173 sidor
Formgivare:
Mårten Ericson
Utgivningsdatum:
2019-09-15
Format:
Hårdband med skyddsomslag 978-91-8530-120-1
© Bokförlaget Augusti 2024