I rikets tjänst

Krig, stat och samhälle i Sverige 1450-1500

Hur var det senmedeltida svenska riket militärt organiserat och hur förändrades samhällets militära institutioner under perioden 1450–1550? I boken I rikets tjänst, presenterar Martin Neuding Skoog en ny bild av periodens militära och politiska förändringar. Århundradet 1450–1550 behandlas som en sammanhållen period, karakteriserad av återkommande militära kriser som tvingade fram nya lösningar på rikets försvarspolitiska problematik.

I fokus för undersökningen står sambandet mellan krig och statsbildning, samt det skifte som under perioden skedde från ett slags militär-­politiskt system till ett annat. Här studeras både hur krigsorganisationen fungerade i ett samhälle med svag statsmakt, och vilka politiska konsekvenser Gustav Vasas centralisering av de militära institutionerna fick.

I boken beskrivs hur bondeuppbåden, städernas kårer samt biskoparnas och det världsliga frälsets militära hierarkier var organiserade. Dessutom studeras regenternas egna följen, värvningarna av legosoldater i Öster­sjöområdet och framväxten av en kunglig armé under Gustav Vasas tid.

Recensioner:

»För första gången ges en samlad bild av hur de militära institutionerna växte fram, fungerade och förändrades 1450–1550 … Neuding Skoog ändrar på flera sätt den tidigare bilden av de militära resursernas fördelning och funktion … I rikets tjänst kommer att vara ett viktigt standardverk för lång tid framöver. Rekommenderas!«

Bo Eriksson, Axess

 

»Historieforskning när den är som bäst. Det är en bok som ställer all tidigare forskning på fältet i sin skugga.«

Magnus Olofsson, Populär Historia

 

»Styrkan i I rikets tjänst är denna renodling av en linje … Martin Neuding Skoogs [bok] är rik på intressanta detaljer … Det [är] välkommet att få ett genomtänkt och empiriskt välgrundat bud på en nytolkning av detta spännande skede i nordisk historia.«

Harald Gustafsson, Svenska Dagbladet


Sakprosa
584 sidor
Formgivare:
Mårten Ericson
Utgivningsdatum:
2018-03-23
Format:
Hårdband med skyddsomslag 978-91-8530-119-5
© Bokförlaget Augusti 2024