Sonetter

I diktsamlingen Sonetter presenterar Lars Anders Johansson (f. 1981) etthundrafemtiofyra dik­ter i sonettens form. Boken rymmer trettiofyra fristående dikter och åtta längre ­sonettkransar som alla rör sig inom lyrikens klassiska domäner – människans tillstånd.

Under Lars Anders Johanssons penna blir sonetten till en motståndshandling mot den moderna lyrikens villrådiga formlöshet. Sonetten – en diktform som prövat också historiens stora poeter – ställer krav på diktaren, men skänker i gengäld en rytmik som vägleder läsaren genom ordens och livets labyrint.

Recensioner:

»Låt mig därför börja med att säga att Sonetter är ett storverk, ett mästarprov. Med denna samling av trettiofyra enstaka sonetter och åtta sonettkransar visar Lars Anders Johansson att han behärskar diktkonsten: Formen är utmärkt, innehållet sammanhängande och talar om och till djupt mänskliga erfarenheter. Detta är riktig poesi.«

Peter J Olsson, Svensk Tidskrift

 

»Johansson behärskar verkligen den stränga sonettformens poetiska hantverkskrav. Han förmår också sätta sin djupt personliga prägel på dem. Vad som gör Sonetter läsvärd och egensinnig är den skiftande tematiken som rör sig mellan olika mänskliga känslotillstånd och historiska epoker. Det finns en snubbe som sörjer den förlorade kärleken och är bakfull och käkar pizza likaväl som bedårande sonetter med historiska och mytologiska kvinnogestalter som Salome, Eurydike, Delila, Medea och Penelope. Det är just den rikhaltiga variationen som gör diktsamlingen till en behaglig och stark upplevelse ─ tidsspannen och den frejdiga blandningen mellan högt och lågt. Det är härligt att få ta del av Lars Anders Johansson ohämmade kärlek till sonetten och den oförfalskade glädjeyran smittar av sig på läsaren.«

Cecilia Persson, Opulens

 

»Lars Anders Johansson ansluter sig till en på senare tid allt glesare skara svenska sonettdiktare, men han gör det med en ambition och konstfärdighet som imponerar och visar att ryktet om sonettkransens död är starkt överdrivet.«

Johan Lundberg

 

»Så, i diktens form bryter Lars Anders Johansson upp ett antal av de berättelser vi länge haft bland oss, som en kanon, klassiker. Han bekräftar och kopierar dem inte i hyllningens form, utan samtalar med dem. För dem vidare. Det är riktigt skönt att läsa långsamt.«

Bengt Söderhäll, Gefle Dagblad

 

»Kanske är sonetten och den rimmade dikten en väg att gå för att poesin ska överleva. Att den som hos Lars Anders Johansson uttrycker ett ”vi” som effektfullt fångar samtiden och förankrar den i vår rika tradition som knyter samman människor och generationers öden i en omfamnande berättelse om kärleken och lidandet, det mänskliga livets egentliga element.«

Erik Jersenius, VLT


Lyrik
183 sidor
Formgivare:
Mårten Ericson
Utgivningsdatum:
2018-03-09
Format:
Klotband 978-91-8530-118-8
© Bokförlaget Augusti 2024