Martin Neuding Skoog

Sverige

Martin Neuding Skoog, född 1980 i Västergötland, debuterade som författare på Bokförlaget Augusti 2018 med sin hyllade avhandling I rikets tjänst – Krig, stat och samhälle i Sverige 1450-1550 om den svenska krigsmaktens framväxt. Idag är Martin Neuding Skoog verksam vid Försvarshögskolan i Stockholm där han delar tiden mellan forskning och undervisning. Han figurerar regelbundet i pressen med recensioner och artiklar.

Titlar av Martin Neuding Skoog

© Bokförlaget Augusti 2024