Artur Szulc

Sverige

Artur Szulc är historiker och kanske främst känd för sina böcker om polsk 1900-talshistoria, med särskilt fokus på andra världskriget. Nyligen har han varit aktuell på annat förlag med boken Ungernrevolten (1956). Szulc har varit verksam som skribent i många år, bland annat som som recensent och artikelförfattare i Populär Historia. Han har beviljats åtskilliga arbetsstipendier från Sveriges Författarfond. För sitt skrivande om Polens historia har han genom åren mottagit flera hedersbetygelser, exempelvis det polska utrikesdepartementets förtjänstmedalj Bene Merito (2019) och utmärkelsen Ambassador of Polish History (2023) som delas ut av Polens Nationella minnesinstitut.

Foto: Jonas H Pettersson

Titlar av Artur Szulc

© Bokförlaget Augusti 2024