Den högra handens tendens

I Den högra handens tendens återvänder Carl-Göran Heidegren till de intellektuella kretsarna i Weimarrepublikens Tyskland och de personer som försökte verka i det omvälvande politiska klimat som rådde där. Tre personer spelar huvudrollen i denna berättelse – dramatikern Arnolt Bronnen, den judiske skriftställaren Valeriu Marcu och konstnären Rudolf Schlichter – vilka alla kom att göra en politisk resa från vänster till höger eller drev omkring i det politiska spektrumet.

Omkring dem figurerar en rad kända och mindre kända personligheter, såsom Ernst Jünger och brodern Friedrich Georg, Bertolt Brecht, Ernst von Salomon, George Grosz, Olga Schakarina-Bronnen, Barbara La Marr och Elfride ”Speedy” Koehler såväl som flera andra namn ur tidens europeiska vänster- och högerradikala rörelser.

Den högra handens tendens ger en belysande bakgrund till många intellektuellas vägval högerut åren före det nationalsocialistiska maktövertagandet – men visar också hur denna radikalkonservativa strömning under Hitlerregimens år snart hamnade i trångmål.

Recensioner:

»I Den högra handens tendens tecknar Heidegren tre fascinerande porträtt över undantagsfigurer som tillsammans bildar något som man lite tillspetsat kunde kalla för en regel för ett samhälle som blev allt mer auktoritärt … Den högra handens tendens [är] en fascinerande historia över den kaotiska Weimarrepubliken och dess mentalitet, tecknat genom dessa tre porträtt.«

Mats O. Svensson, Vagant.no

 

»Heidegrens genomgångar av den ideologiska problematiken är tankemässigt och stilistiskt gedigna. implicit ger boken också en levande bild av tidsatmosfären och det myllrande livet i Berlin. … Så fördjupas här våra föreställningar om denna dynamiska och splittrade Weimarrepublik som ett helt nu både tjusat oss och utgjort ett varnande exempel.«

Martin Lagerholm, Axess
2023:02

 

»Professorn i sociologi Carl-Göran Heidegren undersöker i sin bok Den högra handens tendens den rörelse från vänster till höger som många unga intellektuella företog i 1920-talets Weimarrepublik, i reaktion på vad de uppfattade som problem hos ett förfallet, splittrat samhälle. Det finns en påfallande parallell till den nutida tendensen med unga som vänder sig höger ut.«

Isabelle Ståhl, DN
2023 04 27

 

»Den högra handens tendens ger en utmärkt bild av det turbulenta politiska klimatet i tjugo-trettiotalets Tyskland. Intressant och välskrivet med utmärkta noter, personregister och referenser.  5/5 «

Elisabeth Brännström, BTJ
2023:01

 

 


Sakprosa
244 sidor
Formgivare:
Mårten Ericson
Utgivningsdatum:
2022-10-17
Format:
Hårdband med skyddsomslag 978-91-8530-138-6
© Bokförlaget Augusti 2024