Homeros

Grekland

Homeros är enligt traditionen den antike grekiske författare till vilken de båda klassiska verken Iliaden och Odysséen tillskrivs. Huruvida han faktiskt existerat har genom åren debatterats av historiker, men idag finns en allmän koncensus om att han varit en historisk person. Hans båda texter är de tidigaste grekiska verk som finns bevarade och de inleder därmed den grekiska litteraturen och intar också en central plats i den europeiska bildningstraditionen.

Det är idag inte känt när Homeros levde och verkade men den bästa gissningen är att han var verksam under det tidiga 700-talet före tideräkningens början, ungefär samtidigt som det grekiska alfabetet började användas. Idag anser man att ett par årtionden skiljer de båda verkan i deras tillkomst där Iliaden är det tidigare av dem. Det finns skäl att tro att Homeros i alla fall delar av sitt liv var blind då det i både Iliaden och Odysséen beskrivs hur berättaren nämligen saknar synförmågan. Detta skulle i sådana fall delvis förklara hans möjlighet att memorera de båda verken, men också innebära att Homeros själv inte var en av de tidigt skrivkunniga rapsoderna i Grekland, utan tillhörde den äldre traderande berättartraditionen och att han dikterat sina verk för någon annan.

Titlar av Homeros

© Bokförlaget Augusti 2024