Politisk teologi

Fyra kapitel om begreppet suveränitet

I Politisk teologi. Fyra kapitel om begreppet suveränitet, som skrevs redan 1922, studerar Schmitt relationen mellan politiskt maktinnehav, den rättsliga ordningens former och det politiska undantagstillståndets grundvalar. Schmitt för här fram tanken att statens ordning ytterst vilar på suveränens handlande. Tydligast visar sig detta i tider då undantagstillstånd införs – suveränen fattar då beslut som kan stå vid sidan av den vedertagna rättsordningen, likväl består staten. Detta är en direkt kritik av liberal teoribildning vilken hävdar det motsatta, att maktens legitimitet ges av lag och konstitution – ­enligt ­Schmitt ett falskt antagande. Lag och konstitution är i stället beroende av maktinnehavaren – den som i ­Schmitts begreppsvärld kallas suveränen.

Till det inledande biografiska förordet står förläggaren Mårten Ericson som författare.

 

Recensioner:

»När man läser skriften är det tydligt att den en skriven utifrån en klar och tydlig historisk kontext, som det inte görs några försök att avlägsna sig från. Resonemangen är rena och går ständigt i dialog med andra rättsfilosofiska tänkare.«

Isak Adolfsson, Kulturdelen 2023 04 05


Fackprosa
84 sidor
Översättare:
Stefan Jarl
Formgivare:
Mårten Ericson
Utgivningsdatum:
2023-03-15
Format:
Mjukband 978-91-8530-135-5
© Bokförlaget Augusti 2024