Carl Schmitt

Tyskland

Carl Schmitt var tysk jurist och statsrättsteoretiker, och en av 1900-talets mest omdiskuterade och inflytelserika tänkare i gränslandet mellan juridik och politik. Han föddes i Plettenberg 1888 och dog också där 1985. Hans politiska perspektiv utgick ifrån vad han tyckte sig se i Weimarrepublikens politiska klimat. Vid nationalsocialisternas makttillträde 1933 sällade han sig till den grupp intellektuella vilka anslöt sig till den nya regimen – vilket ofrånkomligen gör hans namn kontroversiellt. Likväl har hans statsrättsliga teorier de senaste årtiondena fått förnyad uppmärksamhet från akademiskt såväl som politiskt håll och hans tänkande kring stat, makt, demokrati, envälde och maktutövning har på gott och ont åter aktualiserats.

Titlar av Carl Schmitt

© Bokförlaget Augusti 2024