Traditionell

Många äldre verk ur mänsklighetens litterära produktion bygger på folkligt berättad eller sjungen tradering och saknar tydlig upphovsman eller nedtecknare. Den välkända medeltida Rolandsången och det tidigantika Gilgamesheposet är två uppenbara sådana verk, men det kan exempelvis också gälla folksagor från 1900-talet. Dessa skrifter som saknar upphovsman samlas under författarrubriken ’traditionell’.

Titlar av Traditionell

© Bokförlaget Augusti 2024