Rolandsången

Rolandsången är medeltidens kanske mest inflytelserika verk. Berättelsen om Roland och hans hjältedöd i bergspassen mellan Spanien och de frankiska länderna spreds på sin tid över hela Europa. Från Island i norr till Italien i söder, från Frankland i väst till de slaviska länderna i öst berättades om hans öde i olika former. Rolandsångens fängslande kraft sträcker sig ända in i vår egen tid där även vi kan hänföras av den ödesmättade sagan om höga ideal, förräderi och öden som inte går att undfly.

Rolandsången har inspirerat och influerat många författare, inte minst J.R.R. Tolkien. några har också sökt översätta, även till svenska, bland andra Frans G. Bengtsson, Men här föreligger Chanson de RolandRolandsången – för första gången  någonsin i fullständig svensk översättning.  Professor Dick Harrisons förord tar upp Karl den store – med vilken både verklighetens och sagans Roland var besläktad – och det historiska förlopp som leder fram till Rolands och frankerna nederlag i Roncevalpasset år 778.


Klassiker
203 sidor
Översättare:
Jens Nordenhök
Formgivare:
Mårten Ericson
Utgivningsdatum:
2009-09-10
Format:
Mjukband 978-91-8530-144-7
Hårdband med skyddsomslag 978-91-9782-089-9
© Bokförlaget Augusti 2024