Kvinnor och barn först

Nedmonteringen av AT-289

Den unge Karsten anländer med en liten grupp män till en namnlös by i en bortglömd dal. De har kommit för att genomföra nedmonteringen av AT-289. En gång byns levebröd.

Men på platsen tycks endast minnet av det förgångna finnas kvar och byns invånare verkar egendomligt besatta av det kakel som en gång producerades i den nu nedlagda fabriken.

I Kvinnor och barn först återkommer Peter Terrin med sin Kafka- och ibland David Lynch-liknande berättarstil. Här har förfrämligandet huvudrollen omgivet av en stilla men tilltagande absurditet.


Skönlitteratur
170 sidor
Översättare:
Urban Lindström
Formgivare:
Mårten Ericson
Utgivningsdatum:
2013-01-30
Format:
Hårdband med skyddsomslag 978-91-9782-088-2
© Bokförlaget Augusti 2024