Per Landin

Sverige

Per Landin föddes 1956 på Öland, och växte upp i Helsingborg, Kalmar och på Bjärehalvön. 1990 tog han sin filosofie doktor i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Stockholms universitet. Landin var verksam som kulturskribent och journalist i flera svenska och tyska tidningar, främst Sydsvenska Dagbladet, Frankfurter Allgemeine Zeitung och Neue Zürcher Zeitung, samt var mellan 1987 och 2012 medarbetare på Dagens Nyheter. På 1990-talet var han Alexander-von-Humboldt-stipendiat vid universiteten i Halle-Wittenberg och Berlin. Han var också verksam som som översättare av bland andra Wolf Biermann, Christoph Hein, Martin R Dean, Bettina Blumenberg, Thomas Brussig samt Thomas Manns En opolitisk mans betraktelser (tillsammans med Urban Lindström).

Per Landin skrev ett femtontal böcker. På Bokförlaget Augusti utgavs Langbehns testamente (2017), vilken nominerades till Stora fackbokpriset 2018, och Forsters patient (2020). I sina essäer återkom han till Tysklands och Centraleuropas malströmmar, ofta med ett fokus på utstötta och udda människoöden.

Titlar av Per Landin

© Bokförlaget Augusti 2024