Marcus Tullius Cicero

Rom

Marcus Tullius Cicero föddes den 3 januari år 106 f.v.t. och mördades den 7 december 43 f.v.t.. Cicero är kanske det romerska rikets mest kända statsmän och politiska talare. Hans hantering av latinet har av många setts som en slags eftersträvansvärd definition av detsamma. Cicero var också verksam som advokat, akademiker, filosof och författare. Han utsågs till konsul år 63 f.v.t och  kom att spela en nyckelroll i den romerska politiken under den romerska republikens sista årtionden inte minst under processerna mot usurpatorn Catilina.

Titlar av Marcus Tullius Cicero

© Bokförlaget Augusti 2024