Gaius Julius Caesar

Rom

Gaius Julius Caesar (100-55 fvt) är kanske mest känd som fältherre och den person som kastade den romerska republiken över ända. Caesar var emellertid också en skicklig författare, historiker och statsman och skrev själv om sin förehavanden och upplevelser i brev och böcker. Han skildrade för egen hand både sina kampanjer i Gallien i Commentarii de Bello Gallico (‘Kriget i Gallien’) och sin roll i inbördeskriget, Commentarii De Bello Civlie. Caesar stil är säregen i det att han skriver om sig själv i tredje person såsom om han berättar om Caesar som en utomstående individ och inte om sig själv.

Titlar av Gaius Julius Caesar

© Bokförlaget Augusti 2024