En demokrati utan demokrater

Upptakten till spanska inbördeskriget 1931-1936

Upptakten till det spanska inbördeskriget (1936-1939) började redan 1931 när den spanske kung Alfons XIII lämnade landet. Under den fem år långa perioden ledde misslyckade reformer och ökande folkligt missnöje till en allt större polarisering i det spanska samhället konflikter som 1936 utmynnade i öppet krig.

Men, i  den spanska historieskrivningen har den segrande sidan ofta hårdhänt redigerat historieskrivningen. Det gäller både Francoregimen och i dagens Spanien där okänt för många svenskar särskilda lagar reglerar vad man får skriva om spansk historia.

I boken En demokrati utan demokrater skildrar Inger Enkvist de dramatiska händelser som ledde fram till inbördeskriget men inte kriget i sig. Med hjälp av nya rön från spanska och utländska historiker och eget forskningsarbete i Spanien, försöker hon klargöra vad som egentligen hände under dessa år när allt som kunde gå fel också gick fel. I boken rivs de kulisser som de olika sidorna velat resa kring sitt eget eftermäle för detta var en orolig och brutal tid, med oförsonlig våldsamhet från alla parter.

Ingen Enkvist är professor emerita i spanska vid Lunds universitet. Hon har tidigare (på annat förlag) bland andra utkommit med boken Erövringen av Amerika. Spanien och nya världen 1492-1600 (NoK) och Spanska tänkare under 1900-talet (Thales). En demokrati utan demokrater är hennes första bok på Bokförlaget Augusti.

Recensioner:

»Oförsonligheten och retoriken mot politiska motståndare [är] iögonfallande. Om man vill förstå hur Spanien kunde gå från att vara ett land bland andra till att skakas av inbördeskrig, har man en läsvärd och förklarande text här. … Författaren avslutar texten med att visa hur propagandan från andra republiken lever och frodas i dagens officiella … historieskrivning. … det gör boken angelägen.«

Linus Björk, BTJ

 

»… det här är en både viktig och självklar bok att läsa.«

Thomas Nydahl

 

»Texten redogör väl för turerna mellan monarkister och republikaner, anarkister, kommunister, socialister och konservativa och falangister, mellan katoliker och ateister, mellan separatister och federalister […] I En demokrati utan demokrater använder sig Enkvist sig av historien som ett verktyg. […] Att debattera historien blir ett sätt att debattera samtiden.«

Isak Adolfsson, Kulturdelen


Historia
198 sidor
Formgivare:
Mårten Ericson
Utgivningsdatum:
2023-06-22
Format:
Hårdband med skyddsomslag 978-91-8530-142-3
© Bokförlaget Augusti 2024