2023-03-24

Uljana Akca skriver på för Bokförlaget Augusti

Det är med glädje vi idag kan berätta att Uljana Akca har skrivit på för förlaget. Den kommande boken har arbetstiteln Att välja det absurda.
Uljana Akca är född i Sofia, Bulgarien men är uppvuxen i Boden och Stockholm. Hon doktorerade i filosofi vid Freiburgs universitet i Tyskland 2018 på en avhandling om subjektivitet och identitet hos Heidegger, Hegel och Butler. För närvarande är hon verksam som översättare och skribent.
I boken tolkar Uljana Carl Jungs arketyplära, med avstamp i Sören Kierkegaards filosofi. Utgångspunkten är ett urval av myter och sagor samt olika nutida verk, uttryck och fenomen som återspeglar dessa. Utifrån filosofin och myterna utvecklar Uljana ett eget resonemang kring vad en arketyp är och hur arketypen framträder för det mänskliga medvetandet.
Den som är bekant med den kanadensiske psykologen Jordan B. Peterson kommer att, utan övriga jämförelser, känna igen sig i den mycket fängslade metoden att använda just myten som filosofiskt redskap. Att välja det absurda är planerad till sena våren 2024.
Välkommen till förlaget Uljana!
© Bokförlaget Augusti 2024