Sonetter

Sonetterna är kanske de mest personliga texter som Shakespeare skrivit. De tillkom under 1590-talet i högrenässansens England och är idag efter mer än 400 år alltjämt angelägna.

När vi läser Shakespeares dikt kan vi känna igen oss själva och varandra – beröras och inse att grundvillkoren för våra korta motsägelsefulla liv är desamma nu som då: vårt behov av kärlek, vårt beroende av naturen – dikt och konst som trotsiga besvärjelser mot tid, död och glömska.

Vid sidan av de stora pjäserna är Sonetterna utan tvekan Shakespeares viktigaste verk. Mystiken kring sonetterna har sedan de först gavs ut sysselsatt en lång rad läsare och kännare. Lena R. Nilssons nytolkning gör dessa klassiska dikter tillgängliga för den nutida läsaren.


Lyrik
176 sidor
Översättare:
Lena R. Nilsson
Formgivare:
Mårten Ericson
Utgivningsdatum:
2006-03-31
Format:
Hårdband med skyddsomslag 978-91-8530-108-6
© Bokförlaget Augusti 2024